French - English technical dictionary

van
winnowing-basket shovel
agriculture, forestry and fisheries - iate.europa.eu
van
caboose
land transport - techdico
van
horse box
general - iate.europa.eu

French - English translation in context

En néerlandais Verzoek om toepassing van artikel 15, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1276/2008 Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

In Dutch Verzoek om toepassing van artikel 15, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1276/2008 Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

Europe - eur-lex.europa.eu
En néerlandais Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending

In Dutch Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending

Europe - eur-lex.europa.eu
En néerlandais Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999

In Dutch Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999

Europe - eur-lex.europa.eu
René) van DIESSEN, Gedeputeerde van de provincie Flevoland

René) van DIESSEN, Gedeputeerde (Deputy Queens Commissioner) of the Province of Flevoland

Europe - eur-lex.europa.eu
Marc VAN DEN ABEELEN, burgemeester van Aartselaar (changement de mandat).

Mr Marc VAN DEN ABEELEN, burgemeester van Aartselaar (change of mandate).

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais Breukrijst van GN-code 10064000, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 19011000

in Dutch Breukrijst van GN-code 10064000, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 19011000

Europe - eur-lex.europa.eu
En néerlandais Breukrijst van GN-code 10064000, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110

In Dutch Breukrijst van GN-code 10064000, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais: Breukrijst van GN-code 10064000, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110

in Dutch: Breukrijst van GN-code 10064000, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor een hoeveelheid van … kg van de in vak 16 genoemde producten, met eenheidsbedrag van de restitutie … EUR/ton netto

in Dutch Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor een hoeveelheid van … kg van de in vak 16 genoemde producten, met eenheidsbedrag van de restitutie … EUR/ton netto

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais Invoerrecht van 98 EUR per ton ruwe rietsuiker van standaardkwaliteit die is bestemd voor raffinage overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 170/2013.

in Dutch Invoerrecht van 98 EUR per ton ruwe rietsuiker van standaardkwaliteit die is bestemd voor raffinage overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 170/2013.

Europe - eur-lex.europa.eu
En néerlandais Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats).

In Dutch Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats).

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het betaalorgaan of het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats).

In Dutch Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het betaalorgaan of het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats).

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 508/2007.

in Dutch Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 508/2007.

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 19011000

in Dutch Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 19011000

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais:vrijstelling van invoerrechten en in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat

in Dutch:vrijstelling van invoerrechten en in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat

Europe - eur-lex.europa.eu
En néerlandais Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

In Dutch Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

Europe - eur-lex.europa.eu
Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

business organisation - eur-lex.europa.eu
En néerlandais Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110

In Dutch Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais Certificaat geldig vanaf … (datum van begin van de geldigheidsduur

in Dutch Certificaat geldig vanaf … (datum van begin van de geldigheidsduur

Europe - eur-lex.europa.eu
En langue néerlandaise Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96

In Dutch Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

in Dutch: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

Europe - eur-lex.europa.eu
en neerlandais: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

in Dutch: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110

in Dutch: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110

Europe - eur-lex.europa.eu
Wim) VAN DE DONK, Commissaris van de Koningin, province du Brabant-Septentrional

Mr prof. dr. W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, Commissaris van de Koningin (Queens Commissioner) Province of Noord-Brabant

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais vrijstelling van invoerrechten en in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat

in Dutch vrijstelling van invoerrechten en in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat

Europe - eur-lex.europa.eu
VAN fin./C

where applicable) (in EUR, discounted

general - eur-lex.europa.eu
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

general - eur-lex.europa.eu
VAN (en millions dEUR) pour les différentes valeurs du CMPC VAN (en millones EUR) para los distintos valores de WACC

NPV(mil EUR) for different values of WACC

plant product - eur-lex.europa.eu
En néerlandais Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

In Dutch Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

in Dutch: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

Europe - eur-lex.europa.eu
en néerlandais Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

in Dutch Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

Europe - eur-lex.europa.eu


Millions of translations categorized by activity in 28 languages